Kliknite a začnite písať.

Indigotin, označenie E132, je tmavo modré farbivo. Na svetle veľmi ľahko vybledne. Na SR a v celej EÚ je povolené na farbenie radu potravín.

  • Škodlivosť: nebezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: áno

Popis a účinky E132, Indigotin

Indigokarmín slúži ako indikátor pH. Je schválený pre použitie ako potravinárske farbivo v Spojených štátoch a v Európe. Označuje sa ako E132. Získava sa z ázijského indigovníku, jeho spracovanie ale prebieha synteticky za prítomnosti modrých farbív (tie sa vyrábajú z uhoľného dechtu).

Používa sa pri výrobe nealkoholických nápojov, pekárskych výrobkov, cereálií, sladkostí, želé, mrazených dezertov, krémov, liekov, krmív pre zvieratá alebo parfumov. Ďalej sa využíva na vykonávanie obličkových testov alebo na testovanie mlieka.

Na základe štúdií, vykonaných na potkanoch, bol dokázaný vznik zhubného nádoru v mieste vpichu pod kožu. Pri ústnom podaní nebol zistený žiadny vedľajší účinok. V súvislosti s E132 prebiehajú rozsiahle vedecké diskusie, dostupné dáta však nie sú dostačujúce na to, aby sa dalo farbivo považovať za karcinogén. Môže však spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, vyšší krvný tlak, vyrážky a iné alergické reakcie. Prijateľná denná dávka je 0 – 5 mg na 1 kg telesnej váhy.