Kliknite a začnite písať.

Formaldehyd, označenie E240, je látka, ktorá sa za normálnych podmienok vyskytuje v plynnom skupenstve s dráždivým zápachom. Mnohí formaldehyd poznajú vo forme vodného roztoku formalínu. E240 má širokospektrálne využitie a stretnúť sa s ním môžeme napríklad pri výrobe lepidiel, dezinfekčných prostriedkov alebo lakov na nechty.

  • Škodlivosť: nebezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie

Popis a účinky – E240, Formaldehyd

Formaldehyd teda E240 je vysoko toxický a nebezpečný pre všetky živočíchy a rovnako aj ľudí. Nie je povolený v Európe a rovnako ani v USA. Do ľudského tela sa však môže dostať konzumáciou potravín, ktoré obsahujú hexamethylentetraamín E239, pretože práve táto látka sa na formaldehyd rozkladá. Podráždenie horných dýchacích ciest, pálenie očí alebo dráždivý kašeľ patria medzi prvé príznaky, ktoré sa objavia v prípade zvýšenej koncentrácie formaldehydu.

Najväčší problém je so spaľovaním organického materiálu a najmä nábytkov z drevotriesky, kobercov alebo tapiet, kde sa formaldehyd E240 využíva ako lepidlo. Dostáva sa do ovzdušia a človek je vystavený priamemu riziku vdýchnutia tejto látky. Je dôležité podotknúť, že drevotrieska vyrábaná v súčasnosti obsahuje omnoho menej formaldehydu ako kedysi. Limit je 8 mg formaldehydu na 100 g absolútne suchej hmoty. E240 sa používa na dezinfekciu a taktiež aj konzerváciu potravín. Vodný roztok formalín slúži na fixáciu biologického materiálu a balzamovaniu ľudských pozostatkov. V minulosti sa vraj E240 používalo aj pri výrobe zubných plomb.