Kliknite a začnite písať.

Dusitan draselný, jeho označenie E249, je vlastne draselná soľ kyseliny dusitej vyskytujúca sa vo forme nažltnutého prášku. E249 sa vyrába synteticky buď zahrievaním dusičnanu draselného za vzniku dusitanu a kyslíka alebo reakciou kyseliny dusitej s hydroxidom draselným.

  • Škodlivosť: nebezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: áno

Popis a účinky – E249, Dusitan draselný

E249 sa vyskytuje v údených mäsových výrobkoch, kde pôsobí ako stabilizátor farby a dodáva im údenejšiu chuť. Umožňuje vzdorovať voči baktériám Clostridium botulinum, predlžuje životnosť výrobkov a zabraňuje oxidácií tukov. Celkovo dusitany (aj samotné E249) v kombinácií s prírodnými sekundárnymi aminmy tvoria nitrosaminy, teda silné rakovinotvorné látky. Vznikajú pri smažení slaniny a sú obsiahnuté v údených výrobkoch, tmavých pivách a silne solených jedlách. V potravinárstve je však veľmi zložité nahradiť dusitany, pretože neexistuje látka, ktorá by mala podobné vlastnosti a zároveň by neovplyvnila chuť daného výrobku. E249 sa však neodporúča konzumovať nadmerne.