Kliknite a začnite písať.

Pod súhrnným názvom uhličitany sodné sa skrývajú tri podobné látky: Uhličitan, hydrogenuhličitan a sesquikarbonát sodný. Ich využitie, rovnako ako aj vlastností sú takmer totožné, preto sa v potravinárstve označujú spoločne E500. Nemajú nijaké nepriaznivé účinky na ľudský organizmus a považujú sa za bezpečné.

  • Škodlivosť: bezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie

Popis a účinky – E500, Uhličitany sodné

Uhličitany sodné, všeobecné označenie E500, sa využívajú pri kontrole kyslosti, zabraňujú zmene farby niektorých potravín. Majú kypriace účinky, ktoré sa využívajú pri výrobe slaného pečiva, oplátkach, bábovke a iných pekárenských výrobkoch. E500 nájdeme aj v masle, smotane, zmrzlinách alebo v kakau, pretože v nich pôsobí ako neutralizátor. V priemyselnom odvetví sa uhličitany sodné používajú pri výrobe skla, mydiel alebo hasiacich prístrojov. V celej EÚ je používanie E500 povolené, pridávajú sa aj do výživy pre deti a ako sme už spomínali najmä ako súčasť kypriacich prostriedkov na pečenie.