Kliknite a začnite písať.

Argón je látka, ktorá sa vyskytuje v plynnom skupenstve ako bezfarebný, vzácny plyn bez špecifického zápachu. Argón nesie označenie E938 a jeho prítomnosť možno nájsť aj v atmosfére.

  • Škodlivosť: bezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie

Popis a účinky – E938, Argón

Využitie argónu pozostáva najmä z technickej oblasti. V potravinárstve sa E938 používa ako hnacia látka v spreji, pretože za jeho prítomnosti sa dosiahne požadovaný tlak v nádobe. Ďalej sa môže využiť ako baliaci plyn pri balení potravín alebo ako náplň žiaroviek tzv. „argónok“. E938 sa získava frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu a považuje sa za bezpečnú látku, ktorá je povolená v EÚ bez obmedzenia. Pre človeka nie je argón nijako nebezpečný.