Kliknite a začnite písať.

Pri prvom počutí slova hélium si určite každý z nás predstaví farebné lietajúce balóniky alebo smiešny hlas po vdýchnutí ich obsahu. E939, teda hélium, je bezfarebný plyn bez výraznej chuti alebo zápachu patriaci do skupiny vzácnych plynov.

  • Škodlivosť: bezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie

Popis a účinky – E939, Hélium

Využitie hélia (E939) v potravinárstve spočíva predovšetkým v tom, že sa používa ako hnací plyn do potravín balených v tlakových nádobách. Hélium sa získava izoláciou z minerálu smolnice a je dokonca obsiahnutý aj vo vesmíre, kde tvorí súčasť hviezd. Nie sú známe nijaké nežiaduce účinky hélia a je povolené ho ako E939 používať v celej EÚ.