Kliknite a začnite písať.

Dichlórdifluórmetán nie je v EÚ povolené používať ako pridanú látku, pretože sa zaraďuje medzi narkotiká. E940 je bezfarebný plyn, patriaci do kategórie freónov. Keďže ide o halogéderivát methanu, je možné ho vyrobiť aj synteticky.

  • Škodlivosť: bezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie

Popis a účinky – E940, Dichlórdifluórmetán

Dichlórdifluórmetán, označenie E940, sa používa ako hnací plyn v sprejoch a tiež aj ako baliaci plyn. Má funkciu kontaktného zmrazovača potravín a kedysi sa využíval aj ako chladiaca látka v mrazničkách a chladničkách. E940 sa radí medzi freóny, ktoré majú negatívny dopad na ozónovú vrstvu. Dichlórdifluórmetán je teda menej využívaný a na Slovensku nie je povolené používať ho pre potravinárske účely.