Kliknite a začnite písať.

Invertáza je enzým vytváraný mikroorganizmami Saccharomyces a Candida. Tento enzým prevádza cukor na jednoduchšie cukry – glukózu a fruktózu. Táto zmes dvoch jednoduchších cukrov je sladšia ako cukor všeobecne. E1103 je považované za bezpečnú látku a neboli preukázané žiadne nežiadúce účinky.

  • Škodlivosť: bezpečné
  • Živočíšny pôvod: nie
  • Alergén: nie je

Popis a účinky E1103, Invertáza

Invertáza sa získava riadenou fermentáciou vyššie uvedených druhov mikroorganizmov. Pre priemyselné použitie sa invertáza zvyčajne získava z kvasiniek. E1103 je tiež produkované včelami, ktoré ju používajú k premene nektáru na med. Čerešne v čokoláde, likéry a cukrovinky obsahujú invertázu nakoľko skvapalňuje cukor.

Potom ako je sladkosť vyrobená ju treba ponechať aspoň pár dní alebo týždňov v sklade aby invertáza mohla pôsobiť a rozobrala sacharózu. Ako potravinová prísada má označenia E1103 a používa sa ako stabilizátor. E1103 sa teda používa na výrobu cukroviniek, invertného cukru, rôznych sladkých poliev a náplní. Dodáva im jemnosť a krémovitosť.

V EÚ (i SR) sa Invertáza môže používať v cukrárstve a pekárstve. V USA je používanie tejto látky tiež povolené. V prípravkoch, ktoré obsahujú podobné enzýmy sa nesmú podľa zákona vyskytovať žiadne patogénne zárodky. Tie totiž spôsobujú infekcie, najmä vyvolané mikroorganizmami Candida. Žiadne nežiadúce účinky E1103 nie sú známe.